ค้นหาคำถาม ใน

มีวิธีป้องกัน / ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดวิธีใดบ้าง

โดย taksa-on
01838

ผู้ตอบ: Titima Puavarnukroh

ง่ายง่ายเลยค่ะ หมอเน้นให้ทุกท่านทำตาม “5ทำ 5 ไม่”
5 ทำ
1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2. ทำจิตใจให้แจ่มใส
3. รับประทานผักผลไม้
4. ทานอาหารหลากหลาย
5. ตรวจร่างกายเป็นประจำ

5 ไม่
1. ไม่สูบบุหรี่
2. ไม่มั่วเซ็กซ์
3. ไม่ดื่มสุรา
4. ไม่ตากแดดจ้า
5. ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ ๆ

5ทำ 5ไม่ หางใกลมะเร็ง

ถูกใจ